nl

Gebruikersvoorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan, en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid onze relatie met u bepalen met betrekking tot het gebruik van deze website. Indien u het niet eens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan deze website niet.

De term 'website' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website. De term 'gebruiker' verwijst naar de websitebezoeker.

Het gebruik van de website gaat samen met de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en gebruik door de gebruiker. Het kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
  • De gebruiker erkent dat noch wij, noch derden, garanties bieden terwijl de gebruiker deze website voor een bepaald doel gebruikt. We sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor mogelijke schade voor zover toegestaan door de Nederlandse wetgeving.
  • Het gebruik door de gebruiker, van alle informatie of materialen op deze website, is geheel op eigen risico waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat alle producten, services of informatie die beschikbaar is via deze website aan de specifieke vereisten van de gebruiker voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat mogelijk eigendom is van, of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan na het ontvangen van uitdrukkelijke toestemming.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of kan een strafbaar feit zijn
  • Deze website kan ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor het gemak van de gebruiker om verdere informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we deze website (s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).
  • Gebruiker stemt ermee in geen illegale inhoud op deze website te plaatsen en stemt ermee in om website-eigenaren te waarschuwen nadat andere gebruikers dit hebben gedaan.